Thiết Bị Đo Ghi Dòng Chảy, Nhiệt – Mặn, Độ Đục, Độ Sâu

* Đo dòng: dựa trên nguyên lý Doppler âm tán xạ, có 2 trục transducer với 2 transducer trên mỗi trục. Điều này mang lại lợi thế lớn là khả năng đo được cả 2 hướng trên mỗi trục. Bằng cách sử dụng 2 transducer ngược hướng nhau, sensor không bị ảnh hưởng bởi tốc độ xoáy xung quanh dây neo và xung quanh sensor. 1 transducer trên mỗi trục truyền đi 1 xung siêu âm ngắn cùng lúc (1 ping), và nhận lại tín hiệu tán xạ từ các hạt trong nước. Từ đó sensor đo được thành phần vận tốc theo 2 hướng x và y vuông góc. Dữ liệu này sẽ được tính toán bù góc nghiêng để có được chính xác thành phần vận tốc theo phương ngang