Hiển thị tất cả 5 kết quả

Robot – phương tiện ngầm điều khiển từ xa (ROVs)

Chúng tôi cung cấp danh mục một loạt các giải pháp độc đáo, có tính bền vững.

Robot ngầm điều khiển từ xa

Robot ngầm điều khiển từ xa (ROV)

tìm hiểu thêm

Khảo sát đường ống bằng Robot ROV

tìm hiểu thêm

Khảo sát dưới nước bằng Robot ROV

tìm hiểu thêm

Khảo sát hồ chứa, đập thủy điện bằng Robot ROV

tìm hiểu thêm

Khảo sát công trình dầu khí bằng Robot ROV

tìm hiểu thêm
error: Content is protected !!