Khảo sát bằng Robot – phương tiện ngầm điều khiển từ xa (ROVs)

Khảo sát công trình và cơ sở hạ tầng dưới nước

Tiếp cận và khảo sát các khu vực có không gian hạn chế hoặc điều kiện nguy hiểm mà con người khó có thể tiếp cận được
Khảo sát công trình và cơ sở hạ tầng dưới nước

Khảo sát công trình và cơ sở hạ tầng dưới nước

Khảo sát hệ sinh thái dưới nước, đào tạo và nghiên cứu khoa học

Thiết bị có khả năng ghi hình, chụp ảnh, thu thập mẫu vật và thực hiện các phép đo đạc dưới nước
khảo sát rovs dưới nước

Khảo sát hệ sinh thái dưới nước, đào tạo và nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ công tác an ninh, điều tra thám báo, và cứu hộ cứu nạn

Điều khiển từ xa để thực hiện các nhiệm vụ dưới nước, mang lại nhiều lợi ích cho công tác an ninh, điều tra thám báo, và cứu hộ cứu nạn.
ROVs Hỗ trợ công tác an ninh

Hỗ trợ công tác an ninh, điều tra thám báo, và cứu hộ cứu nạn

error: Content is protected !!