Hệ thống khối phổ

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích khí dư

Phân tích loại khí bằng cách phân tích dữ liệu thu được theo thời gian thực để cung cấp cho người dùng thông tin dữ liệu cập nhật tức thời về tình trạng và dự đoán áp suất riêng phần của dư lượng khí trong chân không
gas analytis

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích khí dư

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích bề mặt

Bằng cách sử dụng các thết bị phân tích bề mặt, có thể phân tích thành phần nguyên tố và trạng thái của bề mặt chất rắn.
phân tích bề mặt vật liệu

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích bề mặt

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích khí

Các hệ thống khối phổ phân tích khí của Hiden Analytical cho phép phân tích định lượng khí và hơi tới 100ppb, đồng thời có khả năng kiểm soát lên tới 80 luồng khí.
Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích khí

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích khí

Máy Khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu xúc tác và phân tích nhiệt

Hệ thống khối phổ tứ cực và lò vi phản ứng được thiết kế chuyên dụng phù hợp với nhu cầu của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích nhiệt và xúc tác
Phân tích khí

Máy Khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu xúc tác và phân tích nhiệt

Hệ thống khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực màng mỏng, kỹ thuật bề mặt và plasma

Khối phổ tứ cực Hiden cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá trình xử lý và đặc tính của màng mỏng, cho phép tối ưu hóa sản xuất màng mỏng và chất lượng bề mặt. Các hệ thống Hiden được cấu hình riêng lẻ để đảm bảo đáp ứng tối ưu độ nhạy và tốc độ trong phân tích.
màng mỏng, nghiên cứu Plasma và kỹ thuật bề mặt

Hệ thống khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực màng mỏng, kỹ thuật bề mặt và plasma

error: Content is protected !!