Hiển thị tất cả 3 kết quả

Thiết bị bẫy mẫu trầm tích

Thiết bị bẫy mẫu trầm tích là công cụ chuyên dụng được sử dụng để thu thập mẫu trầm tích từ các nguồn nước như sông, hồ, ao, biển, giúp nghiên cứu về các yếu tố môi trường, xác định nguồn gốc ô nhiễm và đánh giá tác động của con người đến môi trường nước.

Thiết bị thu nhiều mẫu trầm tích đồng thời

Thiết bị thu nhiều mẫu trầm tích đồng thời

Lấy nhiều mẫu trầm tích đồng thời và tang thu mẫu quay bằng Titanium
tìm hiểu thêm
thiết bị bẫy mẫu trầm tích

Thiết bị thu (bẫy) mẫu trầm tích Saarso

Thiết bị bẫy mẫu trầm tích dạng ống trụ
tìm hiểu thêm
Thiết bị lấy nhiều mẫu đồng thời MWS 12

Thiết bị lấy nhiều mẫu đồng thời MWS 12

Hệ thống lấy mẫu nước hải dương học và hồ, đập
tìm hiểu thêm
error: Content is protected !!