Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giám sát chất lượng nước bằng chỉ thị sinh học

Reecotech cung cấp các thiết bị giám sát chất lượng nước tiên tiến sử dụng chỉ thị sinh học để đánh giá chính xác và nhanh chóng tình trạng môi trường nước.

Thiết bị quan trắc nước sinh hoạt ToxProtect

Thiết bị quan trắc nước sinh hoạt ToxProtect II

Hệ thống quan trắc, cảnh báo độc chất tự động bảo vệ nước cấp sinh hoạt
tìm hiểu thêm
Thiết bị phát hiện độc chất trong nước DaphTox II

Thiết bị phát hiện độc chất trong nước DaphTox II

Giám sát sinh học bằng Daphnia
tìm hiểu thêm
Hệ thống thiết bị quan trắc và thử nghiệm độc chất bằng tảo

Quan trắc độc chất Algae Toximeter II

Hệ thống thiết bị quan trắc và thử nghiệm độc chất bằng tảo
tìm hiểu thêm
Hệ thống quan trắc và thử nghiệm độc chất bằng cá

Hệ thống quan trắc và thử nghiệm độc chất bằng cá FishToximeter II

Phát hiện, cảnh báo sớm và nghiên cứu thử nghiệm các chất độc trong môi trường nước
tìm hiểu thêm
error: Content is protected !!