Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp danh mục một loạt các giải pháp độc đáo, có tính bền vững.

Cho thuê – vận hành hệ thống giám sát thời tiết thuỷ hải văn và môi trường tự động

“Nội dung đang được cập nhật..”

Cho thuê – vận hành hệ thống giám sát thời tiết thuỷ hải văn và môi trường tự động

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Reecotech tự tin cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị cho trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động cho bến cảng, trạm quan trắc môi trường và khí tượng thủy văn tự động phục vụ kinh tế biển, trạm quan trắc môi trường và khí tượng thủy văn tự động cho độ thị thông minh,.. và các hạng mục liên quan khác.
Dịch vụ bảo trì cho trạm quan trắc khí tượng thủy văn

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Dịch vụ số liệu thời gian thực về thời tiết môi trường và cảnh báo giông sét

“Nội dung đang được cập nhật..”

Dịch vụ số liệu thời gian thực về thời tiết môi trường và cảnh báo giông sét

Cho thuê thiết bị và hệ thống đo đạc quan trắc

“Nội dung đang được cập nhật..”

Cho thuê thiết bị và hệ thống đo đạc quan trắc

Dịch vụ chuẩn đoán và sửa chữa trang thiết bị

Reecotech cung cấp các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị trạm quan trắc, các thiết bị hỗ trợ cấu thành giải pháp, thiết bị phòng nghiệm,..
hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Dịch vụ chuẩn đoán và sửa chữa trang thiết bị

error: Content is protected !!