Cho thuê – vận hành hệ thống giám sát thời tiết thuỷ hải văn và môi trường tự động

“Nội dung đang được cập nhật..”

Dịch vụ liên quan

Cho thuê – vận hành hệ thống giám sát thời tiết thuỷ hải văn và môi trường tự động

Dịch vụ bảo trì cho trạm quan trắc khí tượng thủy văn

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Dịch vụ số liệu thời gian thực về thời tiết môi trường và cảnh báo giông sét

Cho thuê thiết bị và hệ thống đo đạc quan trắc

hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Dịch vụ chuẩn đoán và sửa chữa trang thiết bị

error: Content is protected !!