Hỗ trợ cảng biển vận hành an toàn và hiệu quả

Hệ thống hỗ trợ tàu hàng cập cảng nhanh và an toàn (BlueEco-BAS)

Phân tích dữ liệu môi trường xung quanh và đưa ra các đề xuất về hướng di chuyển, tốc độ và góc lái phù hợp để đảm bảo an toàn cho tàu
Hệ thống hỗ trợ tàu hàng cập cảng nhanh và an toàn

Hệ thống hỗ trợ tàu hàng cập cảng nhanh và an toàn (BlueEco-BAS)

Trạm quan trắc khí tượng thủy hải văn tự động cho bến cảng

Trạm quan trắc khí tượng thủy hải văn tự động cho bến cảng là hệ thống thiết bị được lắp đặt tại bến cảng để đo đạc và thu thập dữ liệu về các yếu tố khí tượng, thủy văn, hải văn phục vụ cho hoạt động vận tải, khai thác cảng và phòng chống thiên tai.
trạm khí tượng hải văn cho bến cảng

Trạm quan trắc khí tượng thủy hải văn tự động cho bến cảng

error: Content is protected !!