EQS SIMS Analyser, SIMS linh động dễ dàng gắn vào hệ thống để phân tích các ion +ve và -ve thứ cấp từ mẫu rắn

Hệ thống máy khối phổ ion thứ cấp kết hợp máy phân tích SIMS nổi bật với các tính năng:

  • Bộ đếm ion xung động độ nhạy cao với dải động học lên đến 7 decade
  • Tối thiểu hóa sự nhiễu loạn đường bay của ion, ổn định đường truyền ion tại tất cả các mức năng lượng
  • Bộ ba tứ cực lọc, với tùy chọn khối lượng lên 2500 amu, áp kế từ Penning, và khóa liên động bảo vệ quá áp.