Showing all 6 results

Measuring Instruments

Thiết bị đo tốc độ dòng cầm tay RHCM

Rod Held Current Meter RHCM

Portable flow velocity indicator
Find out more
thiết bị đo độ sâu và lưu lượng nước

Depth Meter with 2 Flow Meters for Online Operation

Handy precision pressure, flow velocity and volume data transmitter
Find out more
Thiết bị lấy mẫu nước biển dạng Niskin

Plastic Water Sampler PWS

Niskin-Type Plastic Water Sampler
Find out more
Thiết bị đo lưu lượng dạng cơ học

Mechanical Flow Meter

Find out more
Thiết bị đo độ sâu hoạt động Online/Offline

Depth Meter for Online/Offline Operation

Handy precision pressure transmitter and recorder
Find out more
Bộ đầu dò CTD kết nối máy đo lưu lượng dòng

Net Probe CTD with 2 Electronic Flow Meters

Classic conductivity, temperature and pressure measurement in combination with flow velocity
Find out more
error: Content is protected !!