Bộ sản phẩm HPR 30 – Xử lí và phân tích khí dư

  • Gói hệ thống tiêu chuẩn bao gồm tất cả phần cứng cần thiết để phân tích: Agilent GC, Bộ sục và bẫy khí 4760 Purge-and-Trap OI, Đầu dò 4450 Tandem PID / FID OI, cột và các cấu thành tiêu chuẩn khác.
  • Bộ cô đặc mẫu cung cấp tính năng Cyclone Water Management, làm nóng và làm mát bẫy nhanh chóng, đường dẫn mẫu Silcosteel, thiết kế bộ lọc sparge bảo vệ
  • Sử dụng Tandem PID / FID để có độ nhạy và độ tuyến tính cao
  • Thiết kế cửa sổ ẩn PID ngăn cản đèn bám bẩn
  • Tùy chọn cột mao quản
  • Tùy chọn các bộ lấy mẫu tự động có sẵn để phân tích tự động
  • Tùy chọn đo pH tự động