Cho thuê Trạm quan trắc Khí tượng Thủy văn tại Cảng

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO cung cấp dịch vụ cho thuê Trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại cảng theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP

Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn có đề cập đến Các công trình Bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II là công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn.

Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại cảng biển đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, quản lý, kết nối và chia sẻ thông tin trong hoạt động hàng hải. Đảm bảo cho việc vận hành ổn định và phát triển bền vững.