IMI – HPT, thiết bị nghiên cứu vật liệu lưu trữ Hydrogen mới, sử dụng phương pháp Sieverts cho áp suất lên đến 200 bar.

+ Độ phân giải hấp phụ Hydrogen dưới microgram
+ Hoạt động ở áp suất 100/200 bar
+ Nhiệt độ xung quanh hoạt động lên đến 773 K
+ Tùy chọn kỹ thuật làm lạnh cryo Nitơ lỏng
+ Môđun hoàn toàn có thể nâng cấp
+ Kiểm soát thiết bị linh hoạt