Enviroment, Meteorology and Hydrology Monitoring

Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về các thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường để nhằm cung cấp các thông tin đánh giá hiện trạng, chất lượng môi trường, các tác động xấu xảy ra đối với môi trường.

Như vậy, quan trắc môi trường hay được hiểu đơn giản là việc theo dõi và giám sát chất lượng của môi trường theo định kỳ. Mục đích của việc làm này để giúp phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại có ảnh hưởng ra sao đối với môi trường.

Cung cấp – lắp đặt – vận hành Trạm phao biển, Trạm rada, Trạm khí tượng thủy hải văn tự động

Giám sát khí tượng – Thủy văn thời gian thực phục vụ vận hành Cảng

Top products

Case study

Install an automatic and online Hydrology – Environment monitoring station on the Saigon River

The monitoring station is capable of monitoring parameters such as: Depth, Dissolved Oxygen (DO), Turbidity, Temperature, Conductivity, Salinity, Total Dissolved Solids (TDS), pH, Specific Conductivity, Redox potential, Total algae, fDom

Read more
Meteorological – Hydrological Monitoring System for Seaport

The system is designed and built to measure water level/tide (additional wave and tide sensors can be integrated), current direction/speed, and six other important weather parameters

Read more
Automatic monitoring buoy station

Trạm phao quan trắc tự động giám sát liên tục và truyền số liệu thời gian thực các thông số môi trường nước trong quá trình nạo vét, nhận chìm

Read more