Hiển thị tất cả 6 kết quả

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Bộ chia mẫu phiêu sinh vật Folsom

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Bộ dụng cụ khay và ống lắng kết hợp

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Khay đếm động vật phù du

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Khay đếm thực vật phù du theo chuẩn Kolkwitz

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Ống lắng phiêu sinh vật

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Pipet hút mẫu theo chuẩn Hensen