Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Nghiên cứu và chuẩn đoán plasma / ESPion, đầu đo Langmuir để đo đạc các đặc tính Plasma

ESPion, đầu đo Langmuir để đo đạc các đặc tính Plasma

This post is also available in: enEnglish

(Sản phẩm của hãng Hiden Analytical Ltd., UK.  website: http://www.hidenanalytical.com)
ESPion đến từ hãng Hiden Analytical là đầu dò Langmuir điện thương mại nhanh và linh hoạt nhất. Một vài thông số plasma quan trọng như:
+ Mật độ Ion & Electron
+ Phân bố nhiệt độ điện tử
+ Tính đồng bộ plasma
Được đo lường và báo cáo tự động, cung cấp thông tin phản hồi nhanh chóng và chính xác, cần thiết cho quá trình xử lý vật liệu trên cơ sở plasma.
Được đóng gói cùng những tính năng công nghiệp đầu tiên như: phần mềm kiểm soát mạch thời gian cho các phép đo thời gian trong plasma xung động, nhờ đó mà ESPion trở thành sự lựa chọn sáng giá cho nghiên cứu khoa học và công nghiệp.

  • Ứng dụng
  • Brochure 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *