Hệ thống thiết bị CATLAB – PCS Hệ thống lò vi phản ứng tự động máy khối phổ phân tích

Cả hai module đều được thiết kế để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống, cho phân tích liên tục thời gian thực của xúc tác và đánh giá được nhiều thành phần phản ứng cùng một lúc. Hệ thống lò vi phản ứng và điều khiển dòng kết hợp kín với bộ thu mẫu QIC (Quartz Inert Capillary) của máy khối phổ, tức là đầu vào của máy khối phổ gần với mẫu phân tích nhất có thể. Chính nhờ đặc điểm này mà thiết bị có độ nhạy cao, với thời gian đáp ứng < 500.000 giây. Tín hiệu khối phổ định lượng đồng bộ hóa với nhiệt độ mẫu thông qua hệ thống phụ tích hợp I/O, trực tiếp cho phép điều khiển và ghi tự động lưu lượng cũng như thành phần các tác chất, đồng thời điều khiển và đo nhiệt độ mẫu, nhiệt độ lò.