Bộ phân tích tổng nitrogen (TNb)

  • Thời gian phân tích (10 – 15 phút) nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl (2 – 3 giờ).
  • Loại trừ việc phải sử dụng và làm phát sinh các hóa chất độc hại như phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl.
  • Có thể phân tích đồng thời TNb với TOC hoặc phân tích độc lập.
  • Phương pháp định lượng: định lượng khí NO bằng cảm biến điện hóa.
  • Dải đo: 100 ppb – 1000 ppm.