Hiển thị tất cả 5 kết quả

Quan trắc Môi trường

Gàu lấy mẫu đáy theo chuẩn Lenz

Quan trắc Môi trường

Ống phóng lấy mẫu lõi trầm tích