Thiết bị đo lưu lượng dạng cơ học

This post is also available in: enEnglish

Đo lượng nước lọc qua các thiết bị bắt mẫu thủy sinh
Thiết bị đo lưu lượng Hydro-Bios dạng cơ học có 2 phiên bản:
Phiên bản đo lưu lượng có cữ chặn lùi (back-run stop) dùng với các thiết bị vận hành theo phương dọc (để tránh các sai lệch có thể có do cánh quạt quay ngược trong quá trình hạ thiết bị xuống độ sâu mong muốn).
Phiên bản đo lưu lượng không có cữ chặn lùi dùng với các thiết bị vận hành theo phương ngang.
Ứng dụng chủ yếu thiết bị đo lưu lượng Hydro-Bios dạng cơ học là để xác định khối lượng nước lọc qua các thiết bị  bắt mẫu thủy sinh. Bên cạnh đó, thiết bị đo lưu lượng dạng cơ học còn được sử dụng trong các ứng dụng như đo lưu lượng của dòng sông, cửa sông, cửa cống,…
Thiết bị sử dụng một cánh quạt 3 cánh gắn trực tiếp với bộ đếm 5 số, ghi lại số vòng quay của cánh quạt.

  • Thông số kỹ thuật
  • Thông tin đặt hàng
Bước thủy lực 0.3 m/vòng quay.
Dải đếm 99999 vòng
Đường kính cánh quạt 75 mm
Vật liệu Titanium, Plastics.
MÃ SP 
438 110 Thiết bị đo lưu lượng Hydro-Bios dạng cơ học KHÔNG CÓ cữ chặn lùi.
438 115 Thiết bị đo lưu lượng Hydro-Bios dạng cơ học CÓ cữ chặn lùi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *