Robot ngầm điều khiển từ xa (ROV)

Thiết bị VideoRay Pro 4 kết hợp các kỹ thuật thiết kế và công nghệ ROV mới nhất và là dòng ROV mini tiến tiến, hiệu quả và đa năng nhất trên thị trường hiện nay. được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

  • Nhiệm vụ ngoài khơi (Kiểm tra, giám sát giàn khoan, khảo sát các hệ thống ống Riser, hệ thống neo..)
  • Hoạt động quân sự (Xử lý vật liệu nổ, trinh sát và giám sát …)
  • Hỗ trợ hành pháp (Dò tìm, định vị vật chứng, theo dõi hỗ trợ thợ lặn, tìm kiếm giải cứu thu hồi…)
  • Khảo sát cơ sở hạ tầng
  • Cứu nạn cứu hộ
  • Nghiên cứu khoa học
  • Nuôi trồng thuỷ hải sản