Máy định vị vệ tinh

– Sử dụng một bộ thu GNSS (Global Navigation Satellite System) tần số kép hiện đại, tích hợp công nghệ quán tính và thuật toán xử lý PFreeHeave từ Cảm biến chuyển động gắn trên tàu cho số liệu chính xác về vị trí, biên độ và thời gian tốt nhất.
– Hệ thống thu nhận, xử lý và hiển thị số liệu cho phép kết nối, đồng bộ hóa số liệu từ Cảm biến chuyển động gắn trên tàu.
– Đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Thủy đạc Quốc tế (IHO).
– Bộ thu số liệu vệ tinh GPS/GLONASS 120 kênh tần số kép.
– Bộ thu GNSS tương thích với các định vị vệ tinh GPS/ GLONASS/ Galileo/ Beidou
– Các phương pháp bù tầng điện li giúp giảm các ảnh hưởng của chu kỳ vệt đen mặt trời lần thứ 24 (Sunspot 24 cycle effects).
– Hỗ trợ chuẩn đúng Fugro XP/ G2 và trạm so sánh RTK (Real Time Kinematic)
– Tất cả số liệu định vị vệ tinh và từ cảm biến chuyển động có cùng thời gian thực đo với sai số rất nhỏ là 0.001 giây.