IGA Sorp – CT, Thiết bị kiểm tra điều kiện khí hậu cũng như kiểm định chất lượng và độ tin cậy của bao bì và các linh kiện điện tử.

  • Cân vi lượng có khả năng chịu tải lớn (5g), độ phân giải 0.1 μg, độ ổn định lâu dài ± 1 μg
  • Kiểm soát độ ẩm với độ phân giải cao, biến độ tối thiểu 0.2% RH
  • Đo nhiệt độ đẳng nhiệt vad phạm vi điều khiển từ 5 °C đến 85 °C
  • Điều khiển gia nhiệt tuyến tính cho các nghiên cứu nhiệt trọng lượng lên đến 350 °C
  • Bảo vệ người sử dụng khi nạp mẫu ở nhiệt độ cao
  • Hệ thống hoàn toàn tự động thực hiện các thí nghiệm được lập trình theo thời gian, đẳng tích và đẳng nhiệt