IGA – 002 thiết bị phân tích hấp phụ hơi và khí đơn thành phần

  • Chuyên dụng để phân tích sự hấp phụ khí và hơi đơn chất bằng phương pháp trọng lượng với cân vi lương siêu nhạy
  • Độ chính xác điều chỉnh nhiệt độ mẫu thông thường  ± 0.05°C với bể dung dịch tuần hoàn, tùy chọn khử khí mẫu nhiệt độ cao
  • Bể chứa chất lỏng có khả năng thay đổi cùng hệ thống phân phối hơi được tích hợp
  • Tự động loại bỏ tạp chất cho sự thay đổi nhanh chóng các thành phần
  • Lớp bảo vệ chống ngưng tụ  cho phép các phép đo trong khoảng từ 0 đến 0.99 P/P0 tại nhiệt độ lên đến 50 °C
  • Áp suất hơi cho phép thấp khoảng 10-3 mBar
  • Phương pháp IGA độc quyền cho xác định đường đẳng nhiệt cân bằng và động học hấp phụ
  • Dễ dàng nâng cấp lên các mođen IGA khác