Hệ thống phân tích TOC trong PTN 1030W – OI Analytical/Mỹ

Hệ thống phân tích TOC trong PTN 1030W sử dụng phương pháp oxy hóa hóa học ướt bằng sodium persulfate (Na2S2O8) nóng (» 100 oC), thích hợp sử dụng cho phân tích mẫu chứa acid gây ăn mòn hoặc mẫu chứa nồng độ ion halide cao.

  • Phân tích, đo đạc các thông số: tổng carbon hữu cơ (TOC), tổng carbon (TC), tổng carbon vô cơ (TIC) và thành phần carbon hữu cơ khó bay hơi (NPOC).
  • Khả năng phân tích mở rộng: phân tích tổng carbon hữu cơ (TOC) và tổng carbon (TC) trong mẫu rắn.
  • Nhiệt độ buồng đốt: có thể điều chỉnh lên đến 100 oC với khoảng tăng giảm 1 o
  • Chế độ định lượng: định lượng khí CO2 bằng đầu dò hồng ngoại không phân tán (NDIR).