Hệ thống phân tích TOC trong PTN 1030C – OI Analytical – Mỹ

  • Phân tích, đo đạc các thông số: tổng carbon hữu cơ (TOC), tổng carbon (TC), tổng carbon vô cơ (TIC) và thành phần carbon hữu cơ khó bay hơi (NPOC).
  • Khả năng phân tích mở rộng: phân tích hàm lượng đạm (tổng nitrogen, TNb), phân tích tổng carbon hữu cơ (TOC) và tổng carbon (TC) trong mẫu rắn.
  • Nhiệt độ buồng đốt: có thể điều chỉnh từ 680 oC – 950oC với khoảng tăng giảm 1 oC.
  • Chế độ định lượng: định lượng khí CO2 bằng đầu dò hồng ngoại không phân tán (NDIR).
  • Tiêm mẫu qua vòng loop để tránh sự nhiễm bẩn mẫu.
  • Giao diện: màn hình màu cảm ứng LCD với phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows.
  • Chế độ làm việc: làm việc độc lập (với phần mềm Windows® CE), điều khiển bằng máy tính hoặc kết nối mạng LAN/ LIMS.
  • Thiết bị phân tích đáp ứng các tiêu chuẩn: USEPA 415.1, Standard Method 5310B, USEPA 9060A, USEPA-DBPR, ASTM D7573-09, ISO 8245, và EN 1484.
  • Chứng nhận tiêu chuẩn lưu hành: CE, EMC: EN61326 / Safety: IEC 61010-11 2001