Cảm biến UV-VIS phân tích COD/BOD/Nitrate/Nitrite/TSS online

Model: NiCaVis® 705 IQ SF; Hãng sản xuất: WTW – Đức.

  • Vị trí đo lường linh hoạt
  • Cho phép  đo lường  đa thông  số: Nitrite, Nitrate, COD/TOC/DOC/BOD/SAC/UVT và TSS
  • Cực kì bền bỉ: được cấu tạo từ các vật liệu công nghệ cao như titan, PEEK
  • Giảm thiểu bảo trì bằng tay nhờ công nghệ tự làm sạch