Cảm biến tán xạ phía trước FD70

Model: FD70

Hãng SX: Vaisala – Phần Lan

Cảm biến tán xạ chuyển tiếp Vaisala FD70 kết hợp tán xạ chuyển tiếp và quang học công nghệ đo lường. FD70 thiết lập tiêu chuẩn trong việc xác định lượng mưa và định lượng, cung cấp khả năng xác định khả năng hiển thị tốt nhất trong lớp