Bộ phân tích TOC trong mẫu rắn 1030S

Nguyên tắc hoạt động: Trước hết, mẫu được acid hóa và gia nhiệt thủ công để loại TIC (đối với trường hợp phân tích TC thì không cần tiến hành bước acid hóa này). Sau đó mẫu được đưa vào buồng đốt của 1030S. Các cấu phần hữu cơ được chuyển hóa thành CO2, sau đó CO2 được chuyển sang máy 1030C để định lượng bằng đầu dò NDIR.