Quan trắc môi trường, Khí tượng, Thuỷ hải văn

Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về các thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường để nhằm cung cấp các thông tin đánh giá hiện trạng, chất lượng môi trường, các tác động xấu xảy ra đối với môi trường.

Như vậy, quan trắc môi trường hay được hiểu đơn giản là việc theo dõi và giám sát chất lượng của môi trường theo định kỳ. Mục đích của việc làm này để giúp phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại có ảnh hưởng ra sao đối với môi trường.

Cung cấp – lắp đặt – vận hành Trạm phao biển, Trạm rada, Trạm khí tượng thủy hải văn tự động

Giám sát khí tượng – Thủy văn thời gian thực phục vụ vận hành Cảng

Sản phẩm sử được sử dụng

Case study

Lắp đặt trạm quan trắc Thủy văn – Môi trường tự động, trực tuyến trên sông sài gòn

Trạm quan trắc có khả năng giám sát các thông số như: Độ sâu, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Nhiệt độ, Độ dẫn, Độ mặn, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), pH, Độ dẫn riêng, Thế oxy hóa khử, Tổng lượng tảo, fDom

Xem thêm
Giám sát Khí tượng – Thủy văn thời gian thực phục vụ vận hành Cảng

Hệ thống được thiết kế và xây dựng để đo mực nước/thủy triều (có thể tích hợp thêm cảm biến đo sóng và thủy triều), hướng/tốc độ dòng chảy và sáu thông số thời tiết quan trọng

Xem thêm
Trạm phao quan trắc tự động

Trạm phao quan trắc tự động giám sát liên tục và truyền số liệu thời gian thực các thông số môi trường nước trong quá trình nạo vét, nhận chìm

Xem thêm