Khay đếm động vật phù du

This post is also available in: enEnglish

Dùng để đếm dễ dàng số lượng lớn các động vật phù du
Khay đếm động vật phù du được chế tạo theo thiết kế của Bogorov, dễ dàng đếm số lượng lớn các động vật phù du.  Khay cấu tạo từ thủy tinh plexi nguyên khối, xẻ các đường rãnh chính xác. Đáy đường rãnh được đánh bóng để có độ trong suốt tốt nhất. Kích thước khay đếm nhỏ nên dễ dàng sử dụng với các loại kính hiển vi soi nổi. Model tiêu chuẩn có các đường rãnh dạng uốn khúc.  Model “Ballast Water”, được cải biến bởi Gollasch, có các đường rãnh chỉ gồm các đường thẳng, kiểu mẫu đường đôi (bisect line) và kiểu mạng lưới. Các model này tạo nhiều thuận lợi khi sử dụng trên các phương tiện di chuyển hoặc trong điều kiện bập bềnh trên biển.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SP 
435 010 Khay đếm động vật phù du tiêu chuẩn, 40 x 70 (mm), 9 ml
435 011 Khay đếm động vật phù du tiêu chuẩn,  80 x 100 (mm), 22 ml
435 012 Khay đếm động vật phù du tiêu chuẩn, 80 x 140 (mm), 70 ml
435 011 A Khay đếm động vật phù du theo chuẩn Gollasch, 80 x 100 (mm), kiểu đường kẻ, 6 vùng đếm, 5.4 ml/vùng
435 011 B Khay đếm động vật phù du theo chuẩn Gollasch, 80 x 100 (mm), kiểu đường đôi, 12 vùng đếm, 2.4 ml/vùng
435 011 C Khay đếm động vật phù du theo chuẩn Gollasch, 80 x 100 (mm), kiểu mạng, 30 vùng đếm, 0.8 ml/vùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *