Thiết bị lấy mẫu nước dạng dòng tràn tự do

Model: 436 340; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức

  • Thiết bị lấy mẫu dạng dòng tràn tự do là sản phẩm của thiết kế cải tiến nhằm khắc phục các hạn chế của thiết bị lấy mẫu PWS dạng Niskin (đường kính vào và ra của ống lấy mẫu bị thắt lại).
  • Đặc điểm nổi bật của thiết bị lấy mẫu dạng tràn tự do là dòng nước tràn qua ống lấy mẫu hoàn toàn tự do, không bị ảnh hưởng bởi van cầu hay chóp nón (cone).