Thiết bị đo độ sâu hoạt động Online/Offline

Model: 450 400; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức.

  • Chế độ vận hành online/offline kết hợp
  • Kết cấu chắc chắn, khối lượng nhẹ
  • Thông tin truyền tải, điều khiển hai chiều
  • Độ sâu tối đa tiêu chuẩn:  3000 m
  • Bộ thu phát tín hiệu từ xa (long-distance FSK-telemetry (> 10000m)
  • Tiêu hao năng lượng thấp
  • Pin hoạt động bền bỉ dưới nước
  • Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +85°C
  • Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng CE, EN 50081-1, EN 50082-1