Thiết bị bắt mẫu phiêu sinh vật tầng giữa IKMT Isaacs-Kidd

Model: 438 250; Hãng sản xuất: Hydrobios – Đức

Lưới bắt mẫu hải dương thả rê tầng giữa vận hành theo phương ngang hoặc xiên.