Phần mềm Quản lý dữ liệu quan trắc tự động VnEmisoft

Model: VnEmisoft

Hãng: Reeco Tech

Xuất xứ: Việt Nam

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO cung cấp các dữ liệu quan trắc môi trường và khí tượng thuỷ hải văn. Các dữ liệu này được tổng hợp và hợp nhất theo địa điểm và thời gian, sau đó xử lý bằng các công cụ phân tích và thống kê khoa học, kết hợp với AI xây dựng lên mô hình dự báo và cảnh báo.