Cảm biến đo tầm nhìn xa PWD50

Model: PWD50     Hãng: Vaisala- Phần Lan

Ngày nay phải có hoạt động đáng tin cậy của các mạng quan sát tự động. Các hệ thống quan sát hàng hải cần hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và cả khí tượng các viện phải đối mặt với các điều kiện tiên quyết về năng suất và hiệu suất khó khăn. Vaisala Visibility Sensor PWD50 đáp ứng những nhu cầu này với sự kết hợp của sự mạnh mẽ, đáng tin cậy, tính linh hoạt và độ tin cậy. PWD50 đo tầm nhìn từ 10 m đến 50 km (từ 32 ft đến 31 mi)