Thiết bị đo ghi CTD (Độ dẫn – Nhiệt độ – Áp suất)

  • Độ phân giải cao, độ trôi dạt thấp
  • Nhu cầu bảo trì thấp
  • Tùy chọn khoảng thời gian đo từ 2 giây đến 2 giờ
  • Phần mềm hiển thị SeaGuard Studio
  • Cảm biến thông minh có khả năng liên kết dựa trên giao diện AiCaP CANbus đáng tin cậy.
  • Thông số đầu ra: áp suất, nhiệt độ, độ dẫn (bao gồm cả dữ liệu thô).
  • Windows CE trên datalogger với màn hình TFT dựa trên bảng điều khiển cảm ứng màu để thiết lập cấu hình.
  • Dữ liệu đầu ra dạng XML thời gian thực qua cổng RS-422 (tùy chọn)
  • Sử dụng cho cả nước ngọt và nước mặn
  • 3 dải đo: 0 – 300m, 0 – 2000m, 0 – 6000m