IGA – 003, thiết bị phân tích trọng lượng thiết kế riêng cho việc phân tích sự hấp phụ khí hỗn hợp động lực

  • Cân vi lượng siêu nhạy
  • Kiểm soát áp suất PID ramp – set – point chính xác từ một hay nhiều các sensor có độ phân giải cao, lên đến 20 bar
  • Buồng đốt định chuẩn ổn định cho quá trình hoạt động đẳng nhiệt chính xác cùng buồng đốt khối lượng nhiệt thấp đáp ứng gia nhiệt nhanh
  • Hệ thống điều khiển dòng khối lượng đa đầu vào phục vụ các hoạt động với hỗn hợp khí
  • Điều khiển áp suất độc lập, điều khiển dòng cho thành phần khí biến đổi tại một dải áp suất
  • Tích hợp chặt chẽ với hệ thống khối phổ theo tùy chọn để phân tích các khí thoát ra (EGA – Evolved Gas Analysis
  • Balance purge tùy chọn để làm việc với các khí ăn mòn.