Hệ thống sắc ký khí phân tích lưu huỳnh

Lò thấm

  • Chứa tối đa 5 thiết bị thẩm thấu
  • Hợp chất lưu huỳnh tinh khiết khuếch tán qua màng chắn Teflon® có thể thẩm thấu với tốc độ phụ thuộc vào nhiệt độ
  • Kiểm soát nhiệt độ lò nghiêm ngặt tạo tốc độ khuếch tán không đổi
  • Lưu lượng khí pha loãng được kiểm soát, đo lường tạo ra một tiêu chuẩn khí chính xác để hiệu chuẩn
  • Dòng khí pha loãng và nhiệt độ được kiểm soát bởi Agilent 7890B keypad – hoặc ChemStation
  • Hệ thống tiêm tự động

Hệ thống S-PRO 3200 lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng phân tích lưu huỳnh:

  • Hàm lượng lưu huỳnh trong LPG
  • COS trong nguyên liệu thô ethylene và propylene
  • Lưu huỳnh trong khí tự nhiên