Thư mời tham dự Hội thảo “Ứng Dụng Các Giải Pháp Công Nghệ Trong Nuôi Thủy Hải Sản Công Nghệ Cao” 24/9/2021

Nhằm giúp các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ cao trong nuôi trồng thủy hải sản, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tổ chức Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong nuôi thủy hải sản công nghệ cao“.

Tham dự Hội thảo, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Reeco sẽ trình bày về Giải pháp đo đạc, giám sát chất lượng môi trường, hải văn và lồng bè trong suốt quá trình nuôi biển, giám sát môi trường trong thu hoạch vận chuyển cá.

  • Thời gian dự kiến tổ chức: 8h00-11h00 Thứ 6, ngày 24/9/2021
  • Hình thức tổ chức: Trực tuyến (thông qua nền tảng Zoom và Youtube)
  • Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng
  • Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
  • Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
  • Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

Trân trọng kính mời quý đại biểu tham gia hội thảo. Thông tin chi tiết tại Giấy mời.

Kết nối với công ty Reeco tại đây:

  REECO TECH CO.,LTD

Email:        info@reecotech.com.vn

Hotline:      0938 696 131 (Phòng Kinh doanh) / 0901 880 386 (Phòng Dịch vụ Kỹ thuật)

Website:     https://reecotech.com.vn/

Youtube:     https://www.youtube.com/channel/UCIxBr71fn3OQ0TYagv-_Dyg

Facebook:  https://www.facebook.com/ReecoTech

Twitter:       https://twitter.com/Reecotech1

Linkedin:    https://www.linkedin.com/company/reecotech/posts/

Rate this post