Home / Sản Phẩm / Đo đạc, phân tích Vật liệu / Đo đạc và phân tích hấp phụ / IGA – 003, thiết bị phân tích trọng lượng thiết kế riêng cho việc phân tích sự hấp phụ khí hỗn hợp động lực

IGA – 003, thiết bị phân tích trọng lượng thiết kế riêng cho việc phân tích sự hấp phụ khí hỗn hợp động lực

This post is also available in: enEnglish

IGA – 003, thiết bị phân tích  trọng lượng thiết kế riêng cho việc phân tích sự hấp phụ khí hỗn hợp động  lực

  • Tính năng nổi bật 
  • Ứng dụng
  • Cân vi lượng siêu nhạy
  • Kiểm soát áp suất PID ramp – set – point chính xác từ một hay nhiều các sensor có độ phân giải cao, lên đến 20 bar
  • Buồng đốt định chuẩn ổn định cho quá trình hoạt động đẳng nhiệt chính xác cùng buồng đốt khối lượng nhiệt thấp đáp ứng gia nhiệt nhanh
  • Hệ thống điều khiển dòng khối lượng đa đầu vào phục vụ các hoạt động với hỗn hợp khí
  • Điều khiển áp suất độc lập, điều khiển dòng cho thành phần khí biến đổi tại một dải áp suất
  • Tích hợp chặt chẽ với hệ thống khối phổ theo tùy chọn để phân tích các khí thoát ra (EGA – Evolved Gas Analysis
  • Balance purge tùy chọn để làm việc với các khí ăn mòn.

Chất hấp phụ điển hình: Hydrogen, Oxygen, Carbon monoxide/dioxide, Methane, Nitrogen.

Hệ thống IGA – 003 cho xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ khí hỗn hợp. Hình ảnh thể hiện các đường đẳng nhiệt nhị phân của CO2 và CH4 hấp phụ trên Cacbon. Mỗi đường được đo tại một thành phần khí không đổi, tương tự để đo một quét thành phần tại áp suất không đổi

Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng đo lường sự hấp thụ hơi Hydrocacbon trên vật liệu xốp, dữ liệu trên hìnhcó thể dùng để xác định các tính chất của mẫu như: kích thước lỗ xốp từ kích thước phân tử bị hấp phụ

Check Also

Phụ kiện cho chuỗi sản phẩm IGA

This post is also available in: EnglishHàng loạt các phụ kiện đáp ứng các yêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *