Hệ thống quan trắc, giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước tự động

Model: EXO2; Hãng sản xuất: YSI – USA.

Xuất xứ: Mỹ.

  • Tính năng làm sạch tự động cho tất cả các sensor đo, từ đó giảm thiểu mảng bám sinh học,… giúp gia tăng thời gian quan trắc liên tục, giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng.
  • Hoạt động của từng sensor là hoàn toàn độc lập, việc hư hỏng (nếu có xảy ra) của sensor này không làm ảnh hưởng đến hoạt động và việc thu số liệu của các sensor khác.