Hiển thị 1–12 của 52 kết quả

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Bộ chia mẫu phiêu sinh vật Folsom

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Bộ dụng cụ khay và ống lắng kết hợp

Quan trắc Môi trường

Bộ sàng sinh vật đáy

Các thiết bị, phụ kiện liên quan

Đĩa Secchi đo độ trong của nước

Liên hệ

Các thiết bị, phụ kiện liên quan

Dụng cụ đo góc nghiêng

Quan trắc Môi trường

Gàu lấy mẫu đáy theo chuẩn Lenz

Các thiết bị, phụ kiện liên quan

Hệ thống ủ ấp theo chuẩn ICES (ICES Incubator)