Hiển thị 25–36 của 101 kết quả

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống đo địa chấn đa kênh phân giải cao

Các thiết bị, phụ kiện liên quan

Hệ thống ủ ấp theo chuẩn ICES (ICES Incubator)

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Khay đếm động vật phù du

Dụng cụ nghiên cứu, khảo sát phiêu sinh vật

Khay đếm thực vật phù du theo chuẩn Kolkwitz

Quan trắc Môi trường

Lưới bắt mẫu Nansen

Quan trắc Môi trường

Lưới bắt mẫu sinh vật phu du WP2