Hiển thị 13–24 của 101 kết quả

Quan trắc Môi trường

Bút đo đa thông số

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Bút đo Độ dẫn, Nhiệt độ, TDS (Tổng chất rắn hòa tan)

Quan trắc Môi trường

Bút đo ORP, Nhiệt độ

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Bút đo pH, Nhiệt độ

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Cảm biến UV-VIS phân tích COD/BOD/Nitrate/Nitrite/TSS online

Các thiết bị, phụ kiện liên quan

Đĩa Secchi đo độ trong của nước

Liên hệ

Các thiết bị, phụ kiện liên quan

Dụng cụ đo góc nghiêng

Quan trắc Môi trường

Gàu lấy mẫu đáy theo chuẩn Lenz