Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Thiết bị quan trắc hiện trường

Quan trắc Môi trường

Bút đo đa thông số

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Bút đo Độ dẫn, Nhiệt độ, TDS (Tổng chất rắn hòa tan)

Quan trắc Môi trường

Bút đo ORP, Nhiệt độ

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Bút đo pH, Nhiệt độ

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Máy đo Oxy hòa tan DO200A

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Máy đo oxy hòa tan YSI Pro20

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Thiết bị đo chất lượng nước YSI ProSwap

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Thiết bị đo đa thông số chất lượng nước ProQuatro

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Thiết bị đo độ mặn cầm tay EC300A

Hệ thống quan trắc chất lượng nước

Thiết bị đo độ mặn và độ dẫn YSI Pro30