Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến chuyển động

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Đầu đo vận tốc âm thanh

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Đầu đo vận tốc âm thanh theo độ sâu

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống định vị thủy âm

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống đo địa chấn đa kênh phân giải cao

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống đo trọng lực biển

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống sonar quét sườn đa tần số (iSide)

Liên hệ

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Máy định vị vệ tinh

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Phần mềm xử lý số liệu đo sâu