Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Chuỗi đo đạc đa thông số trên dây neo

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo độ dẫn

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo độ đục

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo dòng (vận tốc dòng, hướng dòng)

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo nhiệt độ

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo oxy hòa tan

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Sensor đo sóng và triều