Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến chuyển động

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Chuỗi đo đạc đa thông số trên dây neo

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Đầu đo vận tốc âm thanh

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Đầu đo vận tốc âm thanh theo độ sâu

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống định vị thủy âm

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống đo địa chấn đa kênh phân giải cao

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống đo trọng lực biển

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Hệ thống sonar quét sườn đa tần số (iSide)

Liên hệ