Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến chuyển động

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến đo độ dẫn

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến đo độ đục

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến đo hướng và tốc độ dòng chảy

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến đo nhiệt độ

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến đo oxy hòa tan

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến đo sóng đặt trên phao

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Cảm biến đo sóng và thủy triều

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Chuỗi đo đạc đa thông số trên dây neo

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Datalogger thu thập và truyền dữ liệu

Đo đạc - Khảo sát TNMT Biển

Đầu đo vận tốc âm thanh